KONTAKT

Asaler, spol. s r. o

IČO: 45 414 564
IČ DPH: SK2022989408
Obchodný register: Bratislava
Oddiel: Sro, Vložka: 63964/B
Peňažný ústav: Tatrabanka
Číslo účtu: 2929833975/1100

 

Korešpondenčná adresa

Asaler, spol. s r. o.
Myslenická 253
902 03 Pezinok 3
Mail: asaler@asaler.sk
Riaditeľ spoločnosti: Matúš Somorovský
Mail: onlinestore@onlinestore.sk

 

Prevádzka

Asaler Svietidlá Pezinok
Kollárová 20
902 01 Pezinok
telefón: 0944 553 535, 0944 444 344
mail: pezinok@asaler.sk

Otváracie hodiny:

Po - Pi : 09:00 - 12:30, 13:00 - 18:00

So:         09:00 - 12:30

Ne:        zatvorené